Snabba upp Javakoden

Relativt vanligt förekommande är att optimering av kod för maximal prestanda, minimal resursåtgång etc hamnar i skymundan. Flertalet applikationer/Microservices har helt enkelt inget behov av att prestera på absolut max. Så länge rimliga svarstider upprätthålls är användarna generellt nöjda. I vissa lägen är det dock kritiskt att den lösning som...

Designprinciper för Jakarta EE

I detta inlägg kommer vi belysa sju sunda designprinciper från Java EE, som Jakarta EE borde ta tillvara på, utvalda av Java Champion Sebastian Daschner. Jakarta EE, eller som det ibland kallas EE4J, börjar så sakteliga ta form. För den som inte hängt med på de senaste svängarna i Java...

Bibehåll kvalité i din Javakod

Statisk kodanalys är något vi tar till hjälp för att hålla en hög kvalitetsnivå på koden. Rent konkret innebär det att ett program, som analyserar din kod, körs för att identifiera buggar, minnesläckage etc. Syftet är att förbättra både kodkvalité och säkerhet. Mao ett område som borde vara prioriterat, men...

Ett användningsfall för JSR-223

Ibland stöter man på en intressant Java-specifikation, men kan ha svårt att se praktiska användningsområden för den. Just det hade hänt en av våra kollegor innan han kom i kontakt med Java CMSet Magnolia. I det här inlägget kommer vi gå igenom vad JSR-223 är, vad Magnolia CMS är och...

Jdbi, som JDBC borde vara

Idag undersöker vi Jdbi, ett lättviktigt ramverk byggt ovanpå JDBC. Framtaget för att förbättra JDBCs råa interface och förenkla kommunikationen med en relationsdatabas. Ramverket erbjuder legobitar för dig som utvecklare att nyttja för att skapa precis den mappning mellan objekt och relationer som passar just din applikation. Till skillnad från...

3 skäl att uppgradera till Java 10

Undersökningar visar att en förkrossande majoritet (90+ %) av de produktionssystem som är utvecklade i Java fortfarande körs på Java 8 eller tidigare (!). Även om ni är en av de fåtal som uppgraderat till Java 9 så finns det anledning att snegla på Java 10. Flera av våra kunder...

Ett alternativ till Spring Boot

Sällan har något varit så hypat inom IT-branschen som Microservices konceptet. Hos oss i “Javaland” har Spring Boot blivit i det närmaste synonymt med Microservices. Visst är Spring-stacken smidig och de flesta av oss kan den idag som rinnande vatten, men man ska inte glömma bort att se sig om...

Teckenkodnings kul med Gradle

Vi är många som förespråkar byggverktyget Gradle för dess otroliga flexibilitet och smidiga samverkan med Maven. Denna gång ska vi dock belysa en liten lustighet avseende teckenkodning. Så gott som alla Javautvecklare har någon gång under sin karriär fått tampas med mer eller mindre obskyra teckenkodningsproblem. Denna gång är det,...

Hamna inte snett, logga rätt

I en tidigare bloggpost tog vi upp loggning generellt. Det har nu blivit dags för en mer ingående koll på vad man kan tänkas vilja logga. I takt med att den egna applikationsparken blir mer och mer komplicerad ökar värdet i att standardisera loggformatet oavsett tjänst/applikation i den mån det...

Vill du läsa mer? Spana in bloggarkivet. Där hittar du alla våra inlägg.